تبلیغات
 علوم آزمایشگاهی گراش ـ ورودی 90 - رنگ امیزی هاینز بادی ( heinz body stain )

رنگ امیزی هاینز بادی ( heinz body stain )

یکی از مهمترین انکلوزیونهای داخل گلبول های قرمز هاینز بادی است که زنجیره های گلوبین دناچره شده نامحلول در داخل گلبول قرمز هستند.  برای مشخص کردن وجود این اجسام داخل سیتوپلاسم گلبول های قرمز از رنگ آمیزی حیاتی استفاده می کنیم. این اجسام نتیجه مواد شیمیایی یا داروهای اکسیدان هستند همچنین در کمبود آنزیم گلوکز ۶ فسفات دهیدروژناز و همچنین هموگلوبین های ناپایدار مانند S دیده می شود. معمولا بعد از طحال برداری  به طور معمول در گستره خون محیطی هم دیده می شوند. برای رنگ آمیزی و مشخص کردن انها از رنگ امیزی برلیانت کریزیل بلو با متیلن ویوله استفاده می کنیم.

ریجنت مورد استفاده:

محلول رنگ آمیزی: ۱% کریزیل بلوی درخشان یا نیو متیلن بلو. تمامی محلول هایی کاری که باهاشون کار می کنیم باید توسط کنترل مثبت کنترل شوند چون هر محلول نسبت به محلول دیگر متفاوت است به عبارت علمی تر Batch to batch است.

روش:

  1. ۲ حجم از خون تازه ( که در عرض ۲۴ ساعت جمع شده است) با یک حجم از رنگ مخلوط می کنیم.
  2. به مدت ۲ ساعت در ۳۷ درجه سانتی گراد انکوبه می کنیم یا می توانیم این کارو به مدت ۴ ساعت در دمای اتاق انجام دهیم.
  3. سلول ها را دوباره مخلوط کرده و گستره تهیه می کنیم.

مانند شمار رتیکولوسیت مقدار هاینز بادی ها را شمارش می کنیم. رنگ آنها آبی مایل به سبز خواهد بود.

 

hienz body
طبقه بندی: هماتولوژی، آزمایشگاه،

تاریخ : جمعه 15 دی 1391 | 04:17 ب.ظ | نویسنده : گروه علوم آزمایشگاهی گراش ورودی 1390 | نظرات

  • paper | گالری مقاله های فوتو | لینک چهار مقاله