تبلیغات
 علوم آزمایشگاهی گراش ـ ورودی 90 - تشخیص ترومبوآمبولی با روش جدید

تشخیص ترومبوآمبولی با روش جدید

آزمایش FPB بجای آزمایش دی دایمر


پژوهشگران کالیفرنیایی و کانادایی توانسته‌اند با یک بررسی جدید مشخص کنند که با آزمایش ساده‌ی ادرار می‌توان وجود ترومبوآمبولی وریدی ولخته‌ی خونی را تشخیص داد که ازنقطه‌ی آغازش جدا شده و درگردش خون به راه افتاده و در سیاهرگی جای گرفته است.

با این آزمون می‌توان تراز فیبرینوپپتید FPB) B) را ارزیابی کرد. این ملکول،یک پپتید کوچک است که وقتی ترومبوز شکل گرفت و ازطریق ادرار از بدن خارج شد آزاد می‌شود.


نتایج این بررسی درماه مه‌ی 2014 درکنفراس‌بین‌المللی انجمن توراسیک آمریکا عرضه شد.
این بررسی براساس نتایج یک کارآزمایی مقدماتی انجام شده است. نتایج این کارآزمایی حاکی از‌آن بود که می‌توان از تراز FPB ادرار به‌عنوان ابزار غربالگری ترومبوآمبولی وریدی در بیماران درمعرض خطر لخته استفاده کرد.


آزمون FPB ادرار نسبت به سایر روش‌های غربالگری دارای مزیت است زیرا لازم نیست از خون استفاده شود و نسبت به آزمون ‌دی‌دایمر نیز نتایج صحیح‌تری می‌دهد.


درآزمون‌ دی‌دایمر به جستجوی مدرک خونی یک فراگمان پروتئینی ‌موسوم به دی‌دایمر می‌گردند که پس‌از شروع تجزیه‌ی لخته در خون وجود دارد. آزمون‌FPB بالقوه میزان اختصاصی‌بودن بیشتری دارد زیرا انعکاسی از فعالیت لخته‌ی ایجاد شده‌است، حال‌آنکه با دی‌دایمر فقط می‌توان وقتی لخته تجزیه‌شد اندازه‌گیری کرد.


ضمن این بررسی، میزان حساسیت، اختصاصی‌بودن و نسبت‌های احتمالی چند آستانه‌ی تشخیصی‌FPB ادرار با‌استفاده از نمونه‌های ادرار ذخیره‌شده معتبر شد.


پژوهشگران از نمونه‌های ادرار ذخیره شده‌ی ‌344‌بیمار استفاده‌کردند که در بررسی‌ تشخیص آمبولی ریه (PEDS) شرکت‌ کرده‌بودند. این بررسی درچند مرکز و روی 1417‌بیمار انجام شده بود که تصور می‌شد احتمالاً دچار آمبولی حاد ریه هستند. درتمام نمونه‌های ادرار، پژوهشگران غلظت FPB را اندازه‌گیری کرده و میزان حساسیت و اختصاصی‌بودن این تست را در ارتباط با توان پیش‌بینی وجود ترومبوآمولی در هر نقطه‌ی مقطع ارزیابی نمودند.


آنچه که در غلظت ۲/۵ نانوگرم در میلی‌لیتر یافت شد، آن بود که ثابت شد حساسیت FPV ادرار با مقادیر منتشر شده‌ی پیشین برای لاتکس پلاسما و تمام ترازهای دی‌دایمر خون قابل قیاس بوده ولی میزان اختصاصی‌‌بودن آن بیشتر بود. نتایج این بررسی حاکی از آن بود که آزمون‌های FPB ادرار مکمل سودمندی برای بیومارکرهای فعلی مثل دی دایمر برای اندازه‌گیری وجود و فعالیت ترومبوآمبولی وریدی است. به‌عنوان یک آزمون دیگر برای سایر انواع آزمایش، FPB ادرار دارای اختصاصی بودن بیشتر است و به تهیه‌ی خون از بیمار که موجب ناراحتی بیمار می‌شود نیاز ندارد.


بورد Regents دانشگاه کالیفرنیا، پتنت آزمون فیبرینوپپتید B ادرار را گرفته است و برنامه‌ریزی شده است تا برای آزمایش ادرار FBP یک دیپ‌استیک تهیه شود تا بتوان به سرعت و گسترده ازآن استفاده‌کرد.

منبع:پزشکی امروزتاریخ : شنبه 27 دی 1393 | 05:43 ب.ظ | نویسنده : گروه علوم آزمایشگاهی گراش ورودی 1390 | نظرات

  • paper | گالری مقاله های فوتو | لینک چهار مقاله