تبلیغات
 علوم آزمایشگاهی گراش ـ ورودی 90 - پاس کردن نمونه در بخش پاتولوژی

پاس کردن نمونه در بخش پاتولوژیپاس کردن نمونه:

پاس کردن نمونه ها باید توسط پزشک متخصص انجام شود. در پاس کردن نمونه ها مشخصات نمونه از قبیل رنگ، قوام، اندازه و ...بررسی شده وسپس قسمتی از نمونه را SELAV کرده و به BASKET انتقال می دهند. پس ازانتقال نمونه به BASKET اطلاعات زیر را به مشخصات نمونه اضافه می کنیم:

SOS :

عبارتست از تعداد تکه های برداشته شده از نمونه بر تعداد BASKET هایی که تکه ها را به آنها انتقال داده ایم که بصورت کسر بیان می شود.مثال SOS = 3:1 سه تکه از نمونه مورد نظر را برداشته و به یک BASKET انتقال داده ایم .E : عبارتست از مقدار نمونه پاس شده که بصورت درصد بیان می شود. مثال : E: 50% یعنی 50 % از کل نمونه را به BASKET انتقال داده ایم.

M : اندازه نمونه پاس شدهنکته: ضخامت نمونه ها باید در هنگام پاس کردن 3mm باشد .
طبقه بندی: پاتولوژی،

تاریخ : چهارشنبه 7 مرداد 1394 | 12:33 ب.ظ | نویسنده : گروه علوم آزمایشگاهی گراش ورودی 1390 | نظرات

  • paper | گالری مقاله های فوتو | لینک چهار مقاله