تبلیغات
 علوم آزمایشگاهی گراش ـ ورودی 90 - التهاب مزمن گرانولوماتوز

التهاب مزمن گرانولوماتوز

تصویر شاخص نکروز

التهاب مزمن به دو صورت ساده  و گرانولوماتو دیده میشود که ما در اینجا به بررسی دو نمونه لام التهاب مزمن گرانولوماتو میپردازیم.

خصیصه اصلی ضایعه گرانولوم: تعدادی سلول التهابی اطراف یک جسم مرکزی بدلیل واکنش بدن جمع میشوند .

این جسم مرکزی ممکن است یک جسم خارجی و یا نکروز در موارد سل و جذام و سارکوئیدوز باشد.

 

التهاب مزمن گرانولوماتوز جسم خارجی ( Foreign body granuloma):

ارگان : پوست ( شاخص ها ی بافت : دارای لایه های اپی درم ، دیدن لایه شاخی و درم و گاهی ریشه مو)

از داخل به خارج گرانولوم :

1- در لایه درم تعداد زیادی قطعه موی خورد شده ( یا هر جسم خارجی دیگر مانند پودر دستکش جرّاح یا شن و ماسه ، ذرات جوهر در تاتو و… ) که در وسط گرانولوم قرار دارد.

2- تجمع سلول های غول آسا ( Giant Cell) و هیستیوسیت : ( سلول های اصلی گرانولوم )

Histiocyte : ماکروفاژ های تغییر شکل یافته ( سلول های دارای سیتوپلاسم صورتی خاکستری با هسته بزرگ دارای کروماتین رنگ پریده و هستک ریز مرکزی )

Giant cell : از به هم پیوستن چندین هیستیوسیت به وجود می آیند( سلول های بزرگ با سیتوپلاسم قرمزصورتی دارای هسته های متعدد که بصورت متفرق در سیتوپلاسم پخش شده اند).

3- تجمع تعداد  زیادی لنفوسیت و پلاسماسل و ماکروفاژهایی که هنوز هسیتیوسیت نشده اند.

4- فیبروز : الیاف کلاژن ( خارجی ترین لایه هر گرانولومی ).

گرانولوم جسم خارجی

 

foreign-body

IMG_8944

 

التهاب مزمن گرانولوماتونکروزان (سل )

Necrotizing chronic granulomatous inflammation (tuberculosis)

ارگان : گانگلیون لنفاوی :  فولیکول های لنفاوی در کورتکس و کپسول ، شاخص این بافت هستند.

از داخل به خارج گرانولوم :

1- وجود نکروز کازئوز ( پنیری شکل ) صورتی رنگ در مرکز گرانولوم.

2- تجمع هیستیوسیت  و سلول های غول آسای لانگ هانس.

هیستیوسیت سلول تیپیک گرانولوم است همان ماکروفاژ است که تغییر کرده است. سیتوپلاسم صورتی خاکستری با هسته روشن دارد.

سلول های غول آسای لانگ هانس : سلول بزرگ . هسته ها با آرایش نعل اسبی. سیتوپلاسم قرمز – صورتی که از به هم پیوستن هیستیوسیت ها تشکیل می شوند.

3- تجمع وسیع لنفوسیت و پلاسماسل و ماکروفاژ.

4- فیبروز ( الیاف کلاژن ) که توسط فیبروبلاست تولید شده و گرانولوم را احاطه کرده است.

نکروز سل

نکروز سل

IMG_8917

IMG_8919

IMG_8930

IMG_8933

 
طبقه بندی: پاتولوژی،

تاریخ : یکشنبه 5 اردیبهشت 1395 | 02:19 ب.ظ | نویسنده : گروه علوم آزمایشگاهی گراش ورودی 1390 | نظرات

  • paper | گالری مقاله های فوتو | لینک چهار مقاله