تبلیغات
 علوم آزمایشگاهی گراش ـ ورودی 90 - مبحث تومور

مبحث تومور

لیومایوما-شاخص

فرق اصلی تومور بدخیم و خوش خیم در این است که تومور بدخیم می تواند متاستاز دهد یا پخش شود و به رگ و لنف و ارگان مجاور سرایت می کند،اما تومور خوش خیم هرگز متاستاز نمی دهد و پخش نمی شود (ملاک ِبالینی)

و اما ملاک های میکروسکوپی در تشخیص بدخیمی و خوش خیمی ناهنجاری ِبافتی متفاوت و به شکل ذیل میباشد;

Leiomyoma (لیومایوما) 

توموری خوش خیم (در عضلات صاف میومتر رحم ) ;متشکل از سلولهای دوکی شکل،با هسته های بیضی که آرایش گردبادی به خود گرفته اند(whorled) حاوی هسته های بیضی با کروماتین نه چندان متراکم، ,واجد هستک ریز ، فاقد میتوز قابل توجه و فاقد پلئومورفیسم(مونومورف هستند ): هم شکل;هسته ها هم شکل اند،هستک بسیار ریز یا ممکن است نداشته باشد ،آناپلازی ندارد.

معمولاً واجدکپسول است;این کپسول حاوی بافت فیبرو میباشد

فیبروم یا لیومایوما شایع ترین تومور خوش خیم بعد از خال در خانم ها است.

 

photo_2015-11-30_00-10-00

…….

تومور بدخیم =سرطانی Malignant fibrous histocytoma

معادل بدخیم ِلیومایوما است ،پس میتواند متاستاز دهد

قسمت شایع: پروکسیمال اندام تحتانی است (سارکوم)

متشکل از سلولهای دوکی شکل،با هسته های بیضی، هسته ها پلئومورف و هایپرکروم ،کروماتین denseو فشرده به رنگ بنفش تیره، میتوز فراوان و آتیپیک (میتوز آتیپیک خاص ِتومور بدخیم است) ،آناپلازی و هستک های درشت. آرایش گردبادی دارند.

*وجود سلولهای giant واجد هسته و بدخیم. مشاهده سلولهای بسیار درشت که وجه تشخیص این لام نسبت به لیولایوم میباشد

_کانون هایی از نکروز و خونریزی دیگر یافته این لام می باشد

فیبروز-هیستوسایتوما

Choriocarcinoma

تومور بدخیم که مربوط به زنان باردار میباشد و ارگان درگیر آن جفت است (در تخمدان و بیضه گاهی مشاهده می شود).

این اتفاق در پی ِ ناهنجاری کروموزومی است و موجود تریپلویید مشاهده می شود.

شرح میکروسکوپی:

توموری بدخیم،متشکل از سلولهای سن سیسیوتروفوبلاست و سیتوتروفوبلاست

سلولهای سن سیسیوتروفوبلاست سلولهای بزرگ با سیتوپلاسم وسیع صورتی-قرمز می باشد

هردوی این سلولها واجد هسته های پلئومورف و هایپرکروم

،میتوز زیاد و آناپلازی و هستک بزرگ میباشد

سیتوتروفوبلاست سلولهای کوچک تر و روشن تری اند

در این لام  ما شاهد تهاجم به عضله صاف جداره رحم(میومتر) می باشیم،کانون های نکروز و خونریزی هستیم ;**خونریزی قابل توجه و زیاد داریم**

photo_2015-11-30_00-19-59
طبقه بندی: پاتولوژی،

تاریخ : یکشنبه 5 اردیبهشت 1395 | 02:24 ب.ظ | نویسنده : گروه علوم آزمایشگاهی گراش ورودی 1390 | نظرات

  • paper | گالری مقاله های فوتو | لینک چهار مقاله