تبلیغات
 علوم آزمایشگاهی گراش ـ ورودی 90 - روش های cell type و back type

روش های cell type و back type

4_362444301470270030

در این بخش به بررسی دو روش cell type و back type در تعیین گروه های خونی می پردازیم.
روش cell type (تعیین گروه سلولی):مستقیم
در این روش به تعیین Ag های سطح سلول rbc می پردازیم در واقع از طریق Ab های معینی که به صورت تجاری در سازمان انتقال خون تهیه شده Ag های سطح rbc تعیین می گردد
بنابراین نمونه ی انتخابی rbc است.
این روش به دو صورت لوله ای و اسلایدی انجام می گیرد.
۱. روش لوله ای:

در این روش که قابل اعتماد تر بوده و در کراس مچ از آن استفاده می گردد، ۲ لوله برمیداریم ، به لوله ی اول anti A و به لوله ی دوم anti B اضافه میکنیم و به هر کدام 1 قطره از rbc مجهول (سوسپانسیون 5-3٪) اضافه میکنیم.

و به مدت ۳۰ ثانیه با دور ۳۰۰۰ سانتریفوژ میکنیم و سپس نتیجه را بررسی میکنیم

برای مثال در صورت مشاهده ی آگلوتیناسیون در لوله ی حاوی anti A گروه خونی A میباشد.4_362444301470270032

4_362444301470270033

4_362444301470270036

 

( نمونه خون می تواند به صورت لخته یا در ماده ضد انعقاد جمع آوری شده باشد ، برای تهیه رقت 5ـ3% ، نمونه را سه بار با سرم فیزیولوژی شستشو داده و در نهایت مقداری سرم فیزیولوژی اضافه گردد تا گلبول های قرمز به رقت 5ـ3% برسند ، برای تأیید رقت سوسپانسیون می توان از دستگاه میكرو هماتوكریت استفاده كرد .)

 نكته 1: در روش سل تایپ ، همیشه ابتدا آنتی سرمها داخل لوله ها ریخته شود و سپس كلیه لوله ها از نظر ریختن آنتی سرمها كنترل گردد .

نكته 2 : روش خواندن آگلوتیناسیون : بعد از بیرون آوردن لـولـه هـا از سـانتریفوژ ، لوله را كج كرده و به آرامی حركت می دهیم تا گلبول های چسبیده شده به ته لوله جدا شوند و سپس شدت واكنش را قرائت می كنیم .
۲.روش اسلایدی :

یک لام تمیز برداشته ۲ قطره از نمونه خون یا سوپانسیون ۴۰٪ مجهول روی آن ریخته و مطابق تصویر به یکی anti A و دیگری anti B اضافه می کنیم. و با حرکت ملایم دورانی لام به مشاهده ی آگلوتیناسیون میپردازیم.
توجه شود که این تست از سوی سازمان انتقال خون قابل اعتماد نبوده و فقط برای آزمایشات غیر اختصاصی انجام می شود.
نکته : در cell type نسبت سوسپانسیون به ab ها ۱/۱ است.

4_362444301470270034

4_362444301470270035

روش back type (تعیین گروه سرمی):غیرمستقیم
در این روش سرم از نظر وجود آنتی بادی های طبیعی مورد بررسی قرار میگیرد که نمونه ی انتخابی سرم می باشد.
۳ لوله انتخاب کرده
لوله ی اول : سوسپانسیون 5-3% گلبول قرمز A Cell را اضافه میکنیم.
نکته: دقت شود که این سوسپانسیون A Cell منحصر به یک فرد نبوده و از ترکیب خون چندین نفر استفاده میکنیم چون یک فرد به تنهایی ممکن است دارای تعداد کمی سایت آنتیژنیک A باشد و اینگونه حداکثر تعداد Ag روی سطح گلبول بوجود می آید.
در لوله دوم :سوسپانسیون B Cell که از نمونه ی دو فرد استفاده شود کافی است چون زیرگروه های B کمتر است.
و در لوله سوم :سوسپانسیون O Cell را به عنوان کنترل منفی میریزیم که صحت آزمایش را تأیید می کند.
سپس ۲ قطره سرم مجهول را اضافه میکنیم و ادامه آزمایش را مشابه cell type انجام می دهیم.
دقت شود که نسبت سوسپانسیون به سرم ۱/۲است چون نمونه سرم ممکن است Ab های کمتری داشته باشد.

نحوه ی تفسیر نتیجه:
اگر در لوله یک تکه ی بزرگ غیر قابل حل آگلوتیناسیون بود ۴+
اگر حاوی ۲ یا ۳ تکه با مایع رویی شفاف بود ۳+
اگر تعداد تکه های بیشتر با مایع رویی شفاف بود ۲+
و اگر مایع رویی کدر بود ۱+ می دهیم

درصورت هماهنگی و همخوانی بین Back type , Cell type نتیجه گروه خون را می توان گزارش نمود .

4_362444301470270031

4_362444301470270030

آزمایش DU 

   Ag Du یک زیر گروه از Ag D محسوب می شود .افراد Du آنتی ژن D را بصورت ناقص از نظر کیفی یا به تعداد بسیار کم از نظر کمی دارند بنابراین RBC این افراد با Anti D  واکنش ضعیف می دهند که قابل رؤیت نیست ، این افراد Rh+ محسوب میشوند اما به عنوان گیرنده باید خون Rh منفی دریافت کنند.

در مواردیكه نتایج حاصل از آزمایش ، Rh منفی است و نیز در واكنشهای ضعیف میكروسكوپی به آزمایش DU مبادرت می شود .

روش آزمایش :

1- یك قطره از آنتی سرم D و یك قطره از سوسپانسیون 5ـ3 درصد از گلبولهای قرمز بیمار را در یك لوله آزمایش ریخته و مخلوط نمائید .

2- لوله را به مدت 60ـ45 دقیقه در بن ماری 37 درجه سانتی گراد قرار دهید .

3- پس از خاتمه زمان مذكور ، لوله را سه مرتبه با سرم فیزیولوژی شستشو داده و بار آخر محلول رویی را خالی كرده و یك قطره آنتی هیومن به آن اضافه كنید و 30 ثانیه در دورrpm 3400 سانتریفوژ كنید

4- لوله را در مقابل نور به ملایمت تكان داده و از نظر آگلوتیناسیون بررسی كنید ، موارد منفی را با میكروسكوپ كنترل نمائید ، نتایج منفی را می توان با استفاده از گلبول های قرمز حساس شده تأیید نمود

 

سؤال :
برای نوزادان و افراد مسن ، در تعیین Rh، گروه خونی بمبئی و زیرگروه ها از کدام روش استفاده میشود؟
در نوزادان کمتر از ۶ماه به دلیل نقص طبیعی Ab های سرم و در افراد مسن به دلیل ضعف این Ab ها از cell type استفاده می شود.

در تعیین Rh هم فقط میتوان از cell type استفاده کرد زیرا آنتی بادی ضدآنتی ژنهای گروه خونیRh تنها در سرم افرادی یافت می شود که علیه این آنتی ژنها حساس شده اند و از کلاس IgG می باشد، بنابراین فقط با بررسی  Ag D تعیین می شود.

بدلیل تضعیف یا فقدان آنتی ژنهای A یا B و یا هردو در گروه های فرعی Aو B  ، بهتر است از Back Type استفاده شود.

در مورد گروه خونی بمبئی هم بدلیل عدم وجود Ag H و وجود Anti H از Back Type استفاده میکنیم.
طبقه بندی: هماتولوژی، ایمنوهماتولوژی و بانک خون، ایمنی شناسی،

تاریخ : یکشنبه 9 خرداد 1395 | 01:06 ب.ظ | نویسنده : گروه علوم آزمایشگاهی گراش ورودی 1390 | نظرات

  • paper | گالری مقاله های فوتو | لینک چهار مقاله