تبلیغات
 علوم آزمایشگاهی گراش ـ ورودی 90 - ساختمان پلاکت (قسمت اول)

ساختمان پلاکت (قسمت اول)

 

 پلاکتها زیر میکروسکوپ الکترونی بنظر از س بخش تشکیل شدن.
1. منطقه peripheral
2. منطقه sol-gel
3. منطقه organel

منطقه peripheral خودش از 3 بخش گلیکوکالیکس، غشای سیتوپلاسمی و زیر غشا تشکیل شده است.

گلیکوکالیکس:

خارجی ترین لایه پلاکته و بر روی این لایه اسید سیالیک وجود داره.

اسید سیالیک بار منفی داره پس باعث میشه پلاکتها در حالت طبیعی همدیگرو دفع کنن، یا به سلول های اندوتلیال هم که بار منفی دارند نچسبند .

آنتی ژنهای گروه خونی ABO و MHC-I نیز بر روی این لایه قرار دارند.

گلیکوکالیکس گیرنده داده برای آگونیستهای مثه ترومبین، کلاژن، ADP، اپی نفرین و سروتونین.

این لایه برای فاکتورهای انعقادی مثل فیبرینوژن و فاكتورهای 5، 8، 11و 13 و vwf گیرنده داره.


گلیکوکالیکس حاوی ی سری گلیگوپروتئین هاست که تو ی جدول براتون آوردم.

غشای پلاسمایی پلاکتها:

مدل موزاییک سیاله و از دو لایه لیپیدی (35%) و پروتئینی (57%) و کربوهیدرات (8%) تشکیل شده.


لیپیدهای غشای پلاکت:

1- خنثی (20%) مثل کلسترول

2- گلیکولیپید (5%) مثل لاکتوزیل سرامید و گانگلوزیدها

3- فسفولیپید (75%) و به دوصورت بدون بار: فسفاتیدیل كولین و اسفنگومیلین و بارمنفی: فسفاتیدیل اینوزیتول، فسفاتیدیل سرین و فسفاتیدیل اتانول آمین تشکیل شده.

در غشای پلاکتها دو تا سیستم وجود داره:


سیستم کانالیکولار باز:


مجموعه ای از کانالای باز و مجاری بهم پیوسته س که موجب ارتباط بین فضای داخل و خارج پلاکت میشه

پلاکتها بکمک این سیستم قادر به تخلیه محتویات گرانولی خودشون هستن.

سیستم DTS

بقایای شبکه اندوپلاسمی صاف مگاکاریوسیتها

دارای فعالیت پراکسیدازی

نقش در متابولیسم اسیدآراشیدونیک

محل ذخیره کلسیم

سیستم DTS حاوی پمپ Ca-Mg ATPase که بواسطه اون باعث افزایش یا کاهش غلظت Ca میشه.

زیر غشای لایه پریفرال:

این لایه حاوی میکروتوبولها و میکروفیلامنت هاست.

2. ناحیه sol-gel:

همون ماتریکس یا اسکلت سلولی پلاکته و موجب حفظ شکل و ساختار پلاکت میشه.

شامل میوزین، اسپکترین، تالین، فیلامین، کاسپین، آدوسین، فیمبرین و لینکولین

15-20% از پروتئینهای پلاکت اکتین است.

3. منطقه organel:

بخشی از sol gel و جایگاه اندامکها و گرانول هاست و در زیر لایه میکروتوبولار قرار داره.

پلاکتها دارای اندامکهایی مثل میتوکندری، شبکه اندوپلاسمی، گلژی، واکوئل چربی و گلیکوژن ، لیزوزیم و پراکسیدازه

پلاکتهای بالغ فاقد ریبوزوم و شبکه اندوپلاسمی هستن.

منبع:کانال تلگرام هماتولوژی
مجله اینترنتی آزمایشگاه آمثبت
طبقه بندی: هماتولوژی، بیوشیمی، ایمنی شناسی، پاتولوژی،

تاریخ : شنبه 23 مرداد 1395 | 03:23 ب.ظ | نویسنده : گروه علوم آزمایشگاهی گراش ورودی 1390 | نظرات

  • paper | گالری مقاله های فوتو | لینک چهار مقاله