تبلیغات
 علوم آزمایشگاهی گراش ـ ورودی 90 - نحوه نگهداری و حمل ونقل خون اشعه دیده

نحوه نگهداری و حمل ونقل خون اشعه دیده

خون اشعه دیده شده


نحوه حمل ونقل ونگهداری خون اشعه دیده همچون PC های معمولی می باشد. تنها تفاوت، در تاریخ انقضای آن است كه پس از پرتودهی باید در عرض 28 روز پس از تابش اشعه و یا قبل از تاریخ انقضای اولیه (هر كدام كه زودتر فرا رسید) تزریق شود .

طبقه بندی: هماتولوژی، ایمنوهماتولوژی و بانک خون،

تاریخ : شنبه 23 مرداد 1395 | 03:43 ب.ظ | نویسنده : گروه علوم آزمایشگاهی گراش ورودی 1390 | نظرات

  • paper | گالری مقاله های فوتو | لینک چهار مقاله