تبلیغات
 علوم آزمایشگاهی گراش ـ ورودی 90 - اگر کرایو پرسیپیتیت پس از ذوب شدن مصرف نگردد چه باید کرد ؟

اگر کرایو پرسیپیتیت پس از ذوب شدن مصرف نگردد چه باید کرد ؟

كرایو پرسیپیتیت را به مدت 10- 5 دقیقه در حمام آب گرم در دمای 37- 30 درجه سانتیگراد باید ذوب كرد . این فرآورده به هیچ وجه نباید دوباره منجمد شود . پس از ذوب كرایو باید در دمای اطاق نگهداری شده و حداكثر ظرف مدت 6 ساعت تزریق گردد . اگر طی این مدت تزریق نشد باید به همراه فرم عدم مصرف تكمیل شده به واحد پخش خون عودت داده شود . نحوه حمل ونقل كرایو و FFP ذوب شده در كلمن بوده و مشابه PC می باشد .

طبقه بندی: هماتولوژی، ایمنوهماتولوژی و بانک خون،

تاریخ : شنبه 23 مرداد 1395 | 04:44 ب.ظ | نویسنده : گروه علوم آزمایشگاهی گراش ورودی 1390 | نظرات

  • paper | گالری مقاله های فوتو | لینک چهار مقاله